Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Serviceresor

Kvinna i rullstol blir assisterad ner för en trappa

Ansök om riksfärdtjänst i Sala och Västerås kommun

Riksfärdtjänst är en resa utanför din egen kommun. Så här ansöker du om riksfärdtjänst:

1. Skicka in din ansökan till oss 

Du ansöker genom att ladda ner en blankett som du fyller i och skickar in till oss.

Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Färdtjänst
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 Västerås

Du ansöker om riksfärdtjänst varje gång du vill genomföra en resa. Vi behöver din ansökan senast tre veckor före din resa. Inför storhelger behöver vi din den senast sex veckor före din resa.

Blankett för att ansöka om riksfärdtjänst (pdf)

För att ha rätt till riksfärdtjänst ska du:
Vara folkbokförd i Västerås eller Sala kommun.
Ha en funktionsnedsättning som medför att du har svårigheter att förflytta dig på egen hand, att resa med allmänna kommunikationsmedel, eller att resan måste genomföras med en ledsagare.

I din ansökan ska du beskriva varför du har svårigheter att resa ensam med kollektivtrafik. Du kan också skicka med eventuella handlingar som styrker din funktionsnedsättning. Du får åka med riksfärdtjänst till fritidsverksamhet, rekreation eller enskild angelägenhet.

2. Vi handlägger din ansökan

Efter att vi tagit emot din ansökan blir du kontaktad av en färdtjänsthandläggare. Detta kan ta någon vecka, det är viktigt att vi har fått alla handlingar från dig.

3. Beslut om riksfärdtjänst

Efter att vi har haft kontakt med dig fattar Kollektivtrafikmyndigheten ett beslut om du får resa med riksfärdtjänst. Beslutet grundar sig i lagen om riksfärdtjänst. Beslutet skickas sedan hem till dig med posten.

Blir du beviljad riksfärdtjänst gäller tillståndet för den specifika resan.

4. Om du blir beviljad riksfärdtjänst

När du fått din ansökan beviljad gäller tillståndet för just den resan som du har ansökt om. Du blir uppringd av taxibolaget några dagar före resan för att stämma av tid och plats. Du betalar den kostnad som motsvarar priset för en resa med tåg i andra klass. Medresenären betalar samma avgift.

5. Om du får avslag på din ansökan 

Om du får avslag på din ansökan skickar vi beslutet hem till dig. Enligt lag har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. I brevet du får från oss kan du läsa hur du gör för att överklaga.

Här kan du läsa mer om lagen om riksfärdtjänst